Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu

na stanowisko sekretarka szkoły

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani                      

IWONA KOSATER

(imię i nazwisko)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka Iwona Kosater posiada najlepsze przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością funkcjonowania sekretariatu. Test kwalifikacyjny wypełniła w 80 %.

           

                                                                            

Przywidz 19.07.2018

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej,

wicedyrektor szkoły - Hanna Makutonowicz - Radej