DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony www.spprzywidz.edu.pl .

Data publikacji strony internetowej: 29.08.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.01.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (89,24 % zgodności).

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot oraz   skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative .

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sekretariat,

adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 586825418

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  • Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu składa się z dwóch budynków : budynek z oddziałami przedszkolnymi (ul. Cisowa 12, 83-047 Przywidz) oraz budynek Szkoły Podstawowej (ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz) Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Do budynku przy ul. Cisowej 12 prowadzi jedno wejście, do budynku przy ul. Szkolnej 1 prowadzą 2 wejścia od ul. Szkolnej i od ul. Gdańskiej. Do dwóch z trzech wejść prowadzą schody (ul. Cisowa 12, ul. Szkolna 1 - wejście od ul. Szkolnej). Przy wejściu od ul. Gdańskiej znajduje się podjazd dla wózków.
  • Budynek przy ul. Cisowej 12 nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek przy ul. Szkolnej 1 - dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp ze względu na windę, która została zamontowana w budynku. W starszej części szkoły nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w nowszej części szkoły.
  • Na terenie szkoły znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.