Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu

rok szkolny 2023/2024

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja / przedmiot

1.       

Dryll Magda

Dyrektor , j. niemiecki

2.       

Cieszyńska Małgorzata

Wicedyrektor, etyka, biblioteka

3.       

Makutonowicz - Radej Hanna

Wicedyrektor, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju

4.       

Ciecholewska Anna

Wychowawca gr. 3-4 latków , wychowanie przedszkolne, rytmika

5.       

Ebertowska Romana

Zastępstwo : Wychowawca gr. 2,5-3 latków, wychowanie przedszkolne,

6.       

Formela Dorota

Wychowanie fizyczne, żeglarstwo, zajęcia usportowione, gimnastyka korekcyjna, świetlica

7.       

Gąsiorowska Anna

Wychowawca gr. II A, edukacja wczesnoszkolna, EDB, sporty wczesnoszkolne

8.       

Gilewska Patrycja

Wychowawca gr. 5-latków, wychowanie przedszkolne

9.       

Grabarek Aleksandra

Wychowawca kl. VI A, Język angielski, , język angielski w oddziałach przedszkolnych

10.   

Grulkowska Renata

Wychowawca kl. I A, edukacja wczesnoszkolna, świetlica

11.   

Grzywacz Natalia

Wychowawca gr. 0A, wychowanie przedszkolne

12.   

Jakusz - Gostomski Zbigniew

Wychowanie fizyczne, zajęcia w klasach sportowych, zajęcia usportowione, trener piłki ręcznej

13.   

Knopa Monika

Wychowawca gr. 3-latków, wychowanie przedszkolne, rytmika

14.   

Landowska Danuta

Wychowawca kl. IVB , biologia,  język angielski, język angielski w oddziałach przedszkolnych

15.   

Laskowska Kamila

Pedagog szkolny, pedagog specjalny, rewalidacja

16.   

Łoś Tomasz

Matematyka, technika, muzyka

17.   

Machut Katarzyna

Wychowawca kl. V b, język angielski, nauczyciel współorganizujący kształcenie

18.   

Markowska Justyna

Logopedia, rewalidacja, plastyka

19.   

Owczarzak Barbara

Wychowawca kl. II B, edukacja wczesnoszkolna, świetlica

20.   

Rydzyńska Hanna

Wychowawca gr. 4 latków , wychowanie przedszkolne

21.   

Samaruk Anna

Wychowawca gr.5 latków , wychowanie przedszkolne, socjoterapia

22.   

Samaruk Barbara

Język polski, język polski dla uczniów z Ukrainy i powracających z zagranicy

23.   

Sliżewska Justyna

Wychowawca gr. IB, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, świetlica

24.   

Szreder Danuta

Religia

25.   

Szwichtenberg Dorota

Religia, zajęcia rewalidacyjne, n-l współorganizujący kształcenie kl. VIIIB

26.   

Szyszka Ewelina

Wychowawca gr. OB, wychowanie przedszkolne, logopedia w oddziałach przedszkolnych, logopedia WWR

27.   

Talaśka Dominika

Wychowawca gr. 3 latków , wychowanie przedszkolne

28.   

Tarnowska Magdalena

Edukacja wczesnoszkolna - Długotrwałe zwolnienie lekarskie

29.   

Tymoszuk – Zabrocka Agnieszka

Wychowawca kl. V A, geografia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, ekologia, świetlica

30.   

Walentek – Kalinowska Dorota

Urlop dla poratowania zdrowia

31.   

Wałdoch Marta

Wychowawca kl. VII A, język polski, rewalidacja

32.   

Warczak Edyta

Wychowawca kl. IV A, matematyka, fizyka, matematyka dla powracających z zagranicy

33.   

Wesoła Julia

Psycholog - Urlop macierzyński/rodzicielski

34.   

Zielińska Ewa

Wychowawca kl. VIII B , historia, informatyka, edukacja informatyczna, wos

35.   

Żabińska Joanna

Wychowawca kl. VIII A, wychowanie fizyczne, zajęcia w klasach sportowych, zajęcia usportowione, trener piłki ręcznej

36.   

Żurowska Magdalena

chemia, fizyka, matematyka, matematyka dla uczniów z Ukrainy

37.   

Sosińska Magdalena

Wychowawca gr. 3- latków, wychowanie przedszkolne

38.   

Matuszczak Anita

Wychowawca gr. 2,5-3 latków, wychowanie przedszkolne

39.   

Szlagowska Milena

Wychowawca kl. III, edukacja wczesnoszkolna

40.   

Cichosz Piotr

J. polski, j. kaszubski, własna historia i kultura Kaszub

41.   

Patoka Natalia

Urlop uzupełniający - Wychowawca gr. 2,5-3 latków, wychowanie przedszkolne

42.   

Olczak Piotr

Informatyka, edukacja informatyczna, wychowanie fizyczne, żeglarstwo

43.   

Miśkiewicz Ewa

Język angielski - Urlop macierzyński/rodzicielski

44.   

Nowocińska Anna

Doradztwo zawodowe

 

 

Kadra niepedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu

rok szkolny 2023/2024

L.p.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1.       

Góra Anna

Pomoc kuchenna/sprzątaczka

2.       

Jahn Barbara

Kucharka ul. Szkolna1

3.       

Justa Ewa

Pomoc nauczyciela w przedszkolu

4.       

Kędzierska Magdalena

Sprzątaczka ul. Szkolna 1

5.       

Kiżewska Bożena

Sprzątaczka ul. Szkolna 1

6.       

Kosater Iwona

Sekretarka

7.       

Łyskowska Beata

Pomoc nauczyciela w przedszkolu

8.       

Migowski Zygmunt

Woźny / konserwator ul. Cisowa 12

9.       

Milewska Wioletta

Pomoc nauczyciela w przedszkolu

10.   

Olszewska Grażyna

Sprzątaczka ul. Szkolna 1

11.   

Potrac Alicja

Sprzątaczka ul. Szkolna 1

12.   

Rostkowska Wioletta

Sprzątaczka ul. Cisowa 12

13.   

Sadokierska Paulina

Intendent

14.   

Skirzyński Adam

Woźny / konserwator

15.   

Strojecka Wioleta

Pomoc kuchenna ul. Szkolna 1

16.   

Szczypiorowska Agnieszka

Sekretarz szkoły

17.   

Thrun Beata

Kucharka ul. Cisowa 12

18.   

Ochnik Alina

Sprzątaczka ul. Cisowa 12

19.   

Popiel Monika

Urlop macierzyński/rodzicielski