DATA

NAZWA UROCZYSTOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

04.09.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor

02.09.2017

Narodowe czytanie

M. Cieszyńska, G. Bach-Żelewska, B. Samaruk

24.09.2017

Bieg Mazurka Dąbrowskiego

nauczyciele wychowania fizycznego

10.2017

Ślubowanie klas I SP

B. Owczarzak

10.2017

Dzień języków obcych

K. Kowalski, M. Bubniak, A. Sokołowska,

10.2017

Konkurs - Różaniec 0-III SP

D. Szwichtenberg

10.2017

Dzień Papieski

ks. M. Siedlec

31.10.2017

Bal Wszystkich Świętych

ks. M. Siedlec

11.2017

Konkurs literatury fantastycznej i wiary “Z Bogiem w podróż do Narnii i Śródziemia”

ks. M. Siedlec

10.11.2017

Dzień Niepodległości

Szkolna: J. Borkowska, E. Zielińska, E. Kozuń
Cisowa: I. Wałdoch, R. Ebertowska, H. Radej

16.11.2017

Wieczornica

G. Bach-Żelewska, M. Bubniak, E. Bradtke

11.2017

Andrzejki

Samorząd uczniowski Samorząd uczniowski SP + gim
E. Zielińska, A. Tymoszuk-Zabrocka

12.2017

Wspólne kolędowanie; Jasełka

D. Szwichtenberg, D. Szreder, ks. M. Siedlec, M. Bubniak,

01.2018

Konkurs “Mój ksiądz, moja parafia”

ks. M. Siedlec

01.2018

Dzień Babci i Dziadka

H. Rydzyńska + nauczyciele przedszkola

01.2018

Dyskoteka karnawałowa

Samorząd uczniowski SP + gim
E. Zielińska, A. Tymoszuk-Zabrocka

2018

Konkurs informatyczny

A. Przybycień

02.2018

Dzień kreatywnej zabawy - gry planszowe i fabularne

ks. M. Siedlec

02.2018

Turniej matematyczny

T. Przybycień

03.2018

Misterium Męki Pańskiej

D. Szreder, M. Bubniak

19.03.2018

Dzień Jedności Kaszubów

M.Wałdoch

03.2018

Dzień Świętego Patryka

K. Kowalski + nauczyciele języka angielskiego

03.2018

Gminny konkurs Biblijny

ks. M.Siedlec

03.2018

Turniej fizyczny

T. Przybycień

03.2018

Powitanie wiosny (przedszkole i kl. I-III)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

22.04.2018

Dzień Ziemi

J. Szulc

04.2018

Gminny konkurs interpretacyjno-recytatorski

B. Samaruk

04.2018

Międzyklasowy konkurs czytelniczy – lektury kl. I-III i IV-VII

M. Cieszyńska

04/05.2018

Mistrz ortografii dla SP

H. Giziewska, J. Borkowska

03.05.2018

Święto Konstytucji 3 maja

Szkolna: E. Zielińska, J. Borkowska, E. Kozuń
Cisowa: I. Wałdoch, R. Ebertowska, H. Radej

09.05.2018

Dzień Unii Europejskiej

  1. Sokołowska, K. Kowalski + nauczyciele języków obcych

05.2018

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

  1. Gąsiorowska, E. Zielińska

05/06.2018

Przygotowanie i egzamin na kartę rowerową

Przygotowujący: A. Przybycień, E. Bradtke; Egzaminator: A. Gąsiorowska

01.06.2018

Dzień Dziecka

Nauczyciele wychowania fizycznego

21.06.2018

Zakończenie III klas gimnazjum

Wychowawcy klas

22.06.2018

Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor