Opłata za bilet miesięczny na październik do 20.09.2023r. w sekretariacie szkoły. Kolejne miesiące analogicznie.